דילוג לתוכן דילוג לתפריט דילוג לחיפוש תפריט נגישות
phone icon מוקד הזמנות 1700-50-60-67
main logo header

תקנון האתר

1.           כללי 

אתר Puzzleland (להלן: "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

במידה והלקוח מקבל מוצר שהוא אינו מרוצה ממנו מכל סיבה שהיא האחריות והטיפול בכך תחול על אתר הפאזלים.

2.         הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 16 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס' זהות, כתובת, מס' טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

Puzzleland  שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים  שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3.         שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

Puzzleland  נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות  הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה Puzzleland נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א.         פרטי העיסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

ב.         שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

4.         המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר Puzzleland

כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, ונושאים תעודת אחריות, אלא אם מצוין אחרת בעמוד המכירה ובתיאור המוצר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העיסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

5.         המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים

Puzzleland  עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה  לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מקום הייצור, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחיבות את Puzzleland.

במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

 

6.         מחירים

המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.

Puzzleland  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. 

במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי Puzzleland , יקבע המחיר בספרי Puzzleland . במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע לPuzzleland בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע לPuzzleland על ביטול העיסקה תוך 144 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר. 

מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר. 

7.         אופן השתתפות במכירה רגילה באתר Puzzleland

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה ו/או מכירה קבוצתית יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעונינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לחברת Puzzleland  לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור. 

פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חברת Puzzleland.

עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שPuzzleland תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין Puzzleland.

8.         חיובים ותשלומים

Puzzleland  תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי  משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.

9.         מועדי אספקה

מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעיסקה מחברת האשראי של המזמין. Puzzleland עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע"י Puzzleland, ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי Puzzleland.

Puzzleland  לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

10.       אחריות ושרות

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות. 

האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 

בשל ייחודו של המוצר, המורכב ממאות ואלפי יחידות קטנטנות בעלות נטיה ברורה להיאבד, עובד האתר עם החברות הטובות בעולם בתחום הפאזלים, ואנו יוצאים מנקודת הנחה כי המוצרים הנמכרים מגיעים שלמים אל הלקוח.

בכל מקרה, אין לאתר שום אחריות, בשום צורה שהיא, על חלקים שנאבדו/חסרים בפאזל, ולא תוכל להתבצע שום פניה/טענה/בקשה להשלמת חלקים על רקע חוסר חלקים להנהלת האתר. כל בקשה להשלמת חלקים תיעשה ישירות מול היצרן בחו"ל.

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו  ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד Puzzleland ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי  ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר. 

11.       ביטולים 

ביטול קנייה  ע"י  לקוח:

במידה שלקוח מעוניין לבטל את זכייתו לפני שכרטיס האשראי שלו חוייב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות Puzzleland, או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

ביטול הזמנה ע"י  החברה לפני משלוח המוצר: 

במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

11.1    ביטול לאחר בצוע הזמנה  

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר בצוע ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר עם שרות לקוחות Puzzleland, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, רק לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר חזרה אל מחסני החברה: פאזלנד אונליין, מושב מזור ת.ד 53 א' מיקוד 7316000

11.2    ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר 

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר והודעה לספק, תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981.

11.3    תנאי החזרת מוצר 

מוצר הנשאר באריזתו המקורית בלבד יוחזר לחנות/אתר. (במידה והשקית הפנימית של הפאזל ו/או הדגם נפתחה המוצר לא יתקבל)

12.       שרות לקוחות 

12.1    כללי 

לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של Puzzleland.

המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות. 

  

למוקד ההזמנות ניתן להתקשר ל 1700-50-60-67 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 - 16:00

  

12.2    פניות באמצעות האתר 

בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס פנייה באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע"י צוות המוקד.

 

13.       שונות 

13.1    Puzzleland שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
  רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

13.2    במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה
  מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.